Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde ayıp için kapak resmi
Başlık:
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde ayıp
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 173 y. ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
"Arşa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde ayıp" isimli bu tezde, öncelikle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin genel yapısı incelenmiştir. Bu kapsamda, sözleşmeye ait şekil, sözleşmenin hukuki niteliği, tarafların borçları, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin uygulamadaki çeşitleri, ve diğer temel konular incelenmiştir. İkinci bölümde, bu sözleşmelerde yüklenicinin ayıptan dolayı sorumluluğunun ve sorumsuzluğunun şartları ele alınmıştır. Son bölümde ise arsa sahibinin ayıba ilişkin hakları incelenmiştir. Konunun anlaşılabilmesi açısından, çalışmada çok sayıda Yargıtay kararı bulunmaktadır. Tartışmalı noktalarda doktrindeki görüşler belirtilmiştir. Gereken yerlerde eski ve yeni kanun hükümleri karşılaştırılmıştır. Son kısımda ise sonuç başlığı altında çalışmadan elde edilen sonuç özetlenmiştir.

In this thesis, called “Defect In Construction Contracts In Return For Land Share”, firstly, general structure of construction contracts in return for land share is examined. Within this scope, subjects of; form belong to contract, legal character of the contract, obligations of parties, types of construction contracts in return for land share in practice and other main subjects are examined. In second section, conditions of responsibility and irresponsibility of contractor are tackled. In the last section, rights related to defect of land owner are examined. For comprehensibleness of the subject, there are so much Supreme Court decisions in this work. Dictums in doctrine are implied in controversial points. In required points former and current code provisions are compared. In last place, under the title of result, results obtained from this work are summed.
Son Zamanlarda Geldi:
51999 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0083619 Tt 1611 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order