Trabzon 1816 numaralı şer'iye sicili ve hukuki değerlendirmesi için kapak resmi
Başlık:
Trabzon 1816 numaralı şer'iye sicili ve hukuki değerlendirmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 149 y. : 30 cm.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
Osmanlı mahkeme kayıtları da diyebileceğimiz şer„iye sicilleri; Osmanlı Hukuku‟nun uygulamasını göstermesi ve bünyesinde çok çeşitli konularda kayıtlar bulundurması bakımından eşsiz öneme sahip belgelerdir. Bu çalışmada Trabzon şer‟iye sicilleri arasında elimize ulaşan en eski ikinci tarihli defter olan ve 1560-1561 yıllarını kapsayan Trabzon‟un 1816 numaralı şer„iye sicili hukuki açıdan bir tasnife ve değerlendirmeye tâbi tutulmuştur.

Judicial records (sharia sicils, Ottoman court records) are very essential documents from point of setting out the application of Ottoman Law and keeping records on various subject. In this study: Trabzon sharia sicil numbered 1816 that arrived the second oldest sicil and include 1560-1561 years, has been subjected to a classification and evaluation from a legal perspective.
Son Zamanlarda Geldi:
52066 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0083620 Tt 1612 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order