Sosyal regülasyon kurumu olarak radyo ve televizyon üst kurulu için kapak resmi
Başlık:
Sosyal regülasyon kurumu olarak radyo ve televizyon üst kurulu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yazar:
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xiv, 211 y. : 30 cm.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
Bu çalışmanın amacı; radyo ve televizyon yayıncılığı regülasyonunun Türkiye'deki uygulayıcısı olan radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun hukuki niteliğinin, yapısının ve regülasyon faaliyetlerinin incelenmesidir. Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde, regülasyonun ve regülasyonun kurumsal bir görünümü olan bağımsız idari otoritelerin Türk İdare Hukuku'na yansımaları; ikinci bölümde, RTÜK'ün regülasyon gerekçeleri, hukuki niteliği ve yapısına ilişkin hususlar; üçüncü bölümde ise TRÜK'ün regülasyon faaliyetleri ve yargısal denetimi incelenerek teori ve pratik birleştirilmeye çalışılmıştır.

The purpose of this study; to analyse the legal quality, structure and then regulation activities of Radio and Television Supreme Council which carry out the regulation of radio and television broadcasting in Turkey. This thesis is formed in three chapters. In the first chapter the reflections of regulation and the independent regulatory agencies – an instutitional outlook of regulation – to Turkish Administrative Law; in the second chapter the matters related to regulatory justifications, legal quality and the structure of RTSC; and in the third chapter by analysing regulation activities and judgemental supervision of RTSC, theory and the practice are tried to combine.
Son Zamanlarda Geldi:
52069 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0083625 Tt 1617 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order