Anonim şirkette işletme konusu ve temsil için kapak resmi
Başlık:
Anonim şirkette işletme konusu ve temsil
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
HFK0083627
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
x, 157 y. : 30 cm.
Genel Not:
(Düzeltilmiş tez)
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
Anonim şirketlere esas sözleşmelerinde yazılı işletme konusu ile sınırlı ehliyet bahşeden 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun yürürlükten kaldırılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte anonim şirketlere sınırsız hak ehliyeti bahşedilmiştir. Hak ehliyetini sınırlama işlevini kaybetmesine rağmen, işletme konusu birçok işlevini yeni Türk Ticaret Kanununda da korumaya devam etmektedir. Bunlardan en önemlisi işletme konusunun anonim şirket yöneticilerinin temsil yetkisini sınırlamasıdır. Görüldüğü üzere işletme konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun bakımından da önemini ve güncelliğini korumaktadır. Tezde işletme konusu anonim şirketler bakımından ele alınmış ve işletme konusu ile temsil ilişkisi ve işletme konusuna aykırılığın sonuçları açıklanmaya çalışılmıştır. Birinci bölümde işletme konusunun anlamı ve işlevleri, ikinci bölümde işletme konusu ve temsil ilişkisi, son bölümde ise işletme konusuna aykırılık olgusu ve anonim şirketlerin işletme konusuna aykırı olarak temsil edilmesinin sonuçları incelenmiştir.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012735 (2.Kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0083627 Tt 1619 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order