Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi açısından önleyici gözaltı için kapak resmi
Başlık:
Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi açısından önleyici gözaltı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
ix, 174 y. : 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
Bu çalışmada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında benimsenen prensipler doğrultusunda "önleyici gözaltı" kurumu incelenmektedir. Ülkemizde son yıllarda artan "önleyici gözaltı" tartışmalarının ardından ilgili özgürlük tedbirinin irdelenmesi gerekmiştir. Kurum öncelikle genel olarak tanıtılmış, devamında ise öne çıkan temel özellikleri anlatılmıştır. Konulara göre farklı ülkelerdeki mevcut rejimler paylaşılarak ilgili özgürlük tedbirinin uygulama sahası belirginleştirilmiştir. AİHS açısından özellikle 5. maddedeki özgürlük ve güvenlik hakkı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önleyici ve güvenlik hakkı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önleyici özgürlük tedbirlerine yaklaşımı ele alınmıştır. Mahkemenin konumuza yönelik tüm gücel içtihadı derlenmiş, Sözleşmenin 5/1(c) ve 5/1(b) hükümleri başta olmak üzere uygulanabilir tüm 5. madde istisnaları göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca kararlara yansıdığı ölçüde "önleyici gözaltı" tedbirinin Sözleşmedeki diğer temel hak ve özgürlükler acısından da değerlendirmesi yapılmıştır. Mahkemenin, niteliği itibariyle keyfiyete fazlasıyla açık olan önleyici gözaltı rejimini her Sözleşme hükmü açısından sıkı bir denetime tabi tuttuğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla tüm bu yaklaşımlar ışığında çalışmamızda son olarak Türkiye'deki mevcut hukuki rejim paylaşılmıştır. Sonuçta da ortaya konan "önleyici gözaltı" prensipleri doğrultusunda kurumun uygulanabilirliği konusunda nihai bir sonuca varmaya çalışılmıştır.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012743 (2.kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0083629 Tt 1621 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order