Hukuk muhakemesi kapsamında karineler ve faturanın hukuki niteliği için kapak resmi
Başlık:
Hukuk muhakemesi kapsamında karineler ve faturanın hukuki niteliği
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
XV, 257 y. ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
Tezimizde karine kavramını, karinenin türlerini ve faturanın hukuki niteliğini medeni muhakeme hukuku kapsamında incelemekteyiz. Karineler kanuni karineler ve fiili karineler olarak ayrılmaktadır. Kanuni karineleri de kesin karineler ve aksi ispat edilebilen karineler olarak iki grupta ele alınmaktadır. Çalışmamızın temelini aksi ispat edilebilen karinelerin hukuki niteliği oluşturmaktadır. Bu karinelerin özel nitelikte ispat yükü kuralı olduklarını kabul etmekteyiz. Son kısımda TTK m.21/2'de yer alan karineyi ele alarak, bu karinenin faturaya faturayı alan için senet niteliğini kazandırmadığını ve faturanın olağan içeriğinin temel sözleşmeye uygun olduğu sonucunun doğmasını sağladığını kabul etmekteyiz.

In our thesis, we are studying the concept of “presumption”; presumption types and the legal character of invoice in the context of civil procedure law. Presumptions are divided into two categories: presumptions of law and presumptions of fact. In addition, presumptions of law are divided into conclusive presumptions and rebuttable presumptions.
Son Zamanlarda Geldi:
52193 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0083639 Tt 1631 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order