Sözleşmeden doğan üst hakkı bedelinin ifa edilmemesinin sonuçları için kapak resmi
Başlık:
Sözleşmeden doğan üst hakkı bedelinin ifa edilmemesinin sonuçları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xii, 176 y. ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
Çalışmanın temel konusunu sözleşmeden doğan üst hakkı bedeli ve ifa edilmemesinin hukuki sonuçları oluşturmaktadır. Bu bağlamda ilk bölümde öncelikle, bir aynî hak olarak üst hakkı kavramına değinilmiş, üst hakkının hukuki sebebini ve üst hakkı bedeli borcunun kaynağını oluşturan üst hakkı sözleşmesi ve genel olarak üst hakkı ile üst hakkı sözleşmesi çerçevesinde doğan ilişki incelenmiştir. İkinci bölümde, bir edim olarak üst hakkı bedeli incelenmiş, bedelin tespit edilmesi ve uyarlaması hususlarına özel olarak değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise, üst hakkı bedelinin ifa edilmemesi halinde, alacaklarının elindeki hukuki olanaklar özellikle MK m. 831 vd. hükümleri de nazara alınarak değerlendirilmiş, bu çerçevede üst hakkı bedeli olarak kararlaştırılan edimin niteliğine ve üst hakkı ile yüklü taşımazın üçüncü kişilere devredilmiş olup olmaması göre farklı olasılıklar incelenmiştir.
Son Zamanlarda Geldi:
52231 (2. kopya)
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0084040 Tt 1634 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order