Medeni usul hukukunda sürelere ilişkin esaslar için kapak resmi
Başlık:
Medeni usul hukukunda sürelere ilişkin esaslar
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xiv, 218 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
Bu çalışmada medeni usul hukukuna ilişkin sürelerin esasları HMK'nın 90 ilâ 94. maddeleri kapsamında incelenmiştir. Yargılamada bir düzeninin sağlanması ve yargılamanın makul sürede tamamlanabilmesi için yargılama esnasında yapılan işlemler sürelere bağlanmıştır. Çalışmada öncelikle süreler noktasında bir ayrım yapılmış ve hangi sürelerin medeni usul hukukuna ilişkin olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit yapıldıktan sonra medeni usul hukukuna ilişkin sürelerin amaçları araştırılmış ve yargılamaya hâkim olan ilkelerle arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Sürelere konu olan işlemlerin çeşitliliği sürelerin sınıflara ayrılarak incelenmesine neden olmuştur. Nitelik yönünden yapılan ayrımın içinde yer alan ve oldukça önemli sonuçları bulunan kesin süre kavramı bu kapsamda incelenmiştir. Yine medeni usul hukukuna ilişkin sürelerin kimin tarafından tespit edilebileceği, bu tespit yapılırken hangi kurallara uyulması gerektiği araştırılmıştır. HMK'da sürelere ilişkin kuralların onun muhatabının sadece taraflar olduğundan hareketle düzenlenmesi taraflardan başka kimselerin muhatap olduğu sürelere ilişkin genel kuralların tespit edilmesini gerekli kılmıştır. Nihayet sürelerin hesaplanmasına ilişkin kurallar ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın genelinde sürelerin özellikleri tespit edilirken hem 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun eski hükümleri hem de konuya ilişkin yargı kararlara nazara alınmıştır.

In this thesis, the general principles of civil procedural time periods have been examined in the scope of Turkish Code of Civil Procedure (HMK) Articles 90 – 94. Regulation of the time periods is required for the purpose of maintaining the order and determining of every action and proceedings within a reasonable time. Initially, an evaluation has been made thorough “time periods” and determined which periods belong to civil procedure law. Afterwards the reason behind the regulation of the procedural periods has been analysed and the relationship between these and the dominant principles of civil procedure law has been determined. The variability of the procedures subject to time periods has caused the time periods to be examined in different categories. Peremptory term which plays an essential role in this concept, has been also evaluated. The authorities who are entitled to set the time limits and which rules should be followed when setting those time limits has been also analysed. While examining the period rules regulated in the Code of Civil Procedure, it has been realised that those rules were regulated as if only the parties of the case has to comply with those time periods. For that reason, determination of the period rules concerning the persons who are not party of the lawsuit, were necessary. In the last part of the thesis, the rules concerning the computation of the periods has been analysed and explained in all its aspects. For this purpose, the legal doctrine and the judicial precedents as well as the relevant articles of the repealed Turkish Code of Civil Procedure (HUMK) and the current Turkish Code of Civil Procedure (HMK) have been taken into consideration.
Son Zamanlarda Geldi:
52251 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0084046 Tt 1640 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order