Ceza ve yargılamada temel yasalar TCK - CMK - CGİK ilgili mevzuat için kapak resmi
Başlık:
Ceza ve yargılamada temel yasalar TCK - CMK - CGİK ilgili mevzuat
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
ISBN:
9789756194331
Yayın Bilgileri:
Ankara : Turhan Kitabevi, 2005.
Fiziksel Tanımlama:
LXIII, 856 s. ; 22 cm.
İçerik:
TCK-CMK yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanun - infaz hakimliği kanunu - adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri hakkında kanun - kabahatlar kanunu - adli sicil kanunu - polis vazife ve selahiyet kanunu - çocuk koruma kanunu - denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurulları kanunu - sistematik - alfabetik dizinler (TCK-CMK-CGİK) - eski ve yeni kanun maddelerini karşılaştırma çizelgeleri

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0083989 C 2147 2005 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order