Tazminat hukuku : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre uyarlanmış için kapak resmi
Başlık:
Tazminat hukuku : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre uyarlanmış
ISBNp:
9786055118631
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
HFK0084403
Edisyon:
4. baskı. (güncelleştirilmiş)
Yayın Bilgileri:
Ankara : Bilge Yayınevi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xlvi, 1778 s. ; 24 cm.
Seri:
Bilge Yayınevi. Hukuk Yayınları Dizisi ; 264.
İçerik:
Birinci kitap : insana verilen bedensel zararlardan doğan maddi tazminat hukuku - haksız fiiller - trafik kazaları - iş kazaları - destekten yoksun kalma tazminatı - rücu tazminatı - tam yargı davaları - askeri yüksek idare mahkemesi uygulamaları - usül hükümleri ve hesaplamalar - ceza hukuku yönünden maddi tazminat - nükleer enerjiden doğan sorumluluk. -- İkinci kitap : insana verilen manevi zararlardan doğan manevi tazminat hukuku - basın - şikayet yoluyla kişilik hakkına yapılan saldırılar - yargı kararlarının yerine getirilmemesi - fikir ve sanat eserleri haklarına yapılan saldırılar haksız tutuklanmalar - manevi tazminatlar ve hesap tabloları : öğreti - İsviçre Federal Mahkeme - Yargıtay - Danıştay - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi - Uyuşmazlık Mahkemesi - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
Son Zamanlarda Geldi:
2014/26120 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0084403 MB 2806 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order