Finansal kiralama sözleşmesi ve hava aracı ve parçalarının finansal kiralama yönetimi ile temini için kapak resmi
Başlık:
Finansal kiralama sözleşmesi ve hava aracı ve parçalarının finansal kiralama yönetimi ile temini
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xii, 229 y. ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
Bu tez, finansman temin amacıyla en çok başvurulan finansal kiralama sözleşmesi ve bu sözleşme ile hava aracı ve hava aracı parçalarının temininin hangi hükümler çerçevesinde olacağını açıklamayı amaçlamıştır. Çalışma, dört bölümden oluşmakta ve ilk iki bölümde finansal kiralama sözleşmesi üzerinde durmaktadır. İlk bölümde “Finansal Kiralama Sözleşmesinin Doğuşu ve Gelişimi, Tanımı, Türleri, Unsurları ve Hukuki Niteliği” konuları üzerinde durulmuş, ikinci bölümde ise “Finansal Kiralama Sözleşmesinin Tarafları, Kurulması, Hükümleri ve Sona Ermesi” incelenmiştir.Çalışmanın üçüncü bölümünde “Hava Aracı, İlgili Kavramlar, Bütünleyici Parça ve Eklenti” konuları incelenmiştir. Hava Aracı ve özellikle büyük sivil hava araçları incelenmiş, daha sonra ise hava aracı motor ve aksamlarına yer verilmiştir.Bu aksamların bütünleyici parça veya eklenti olması durumunda karşılaşılacak hukuki problemlere yer verilmiştir.Çalışmanın son bölümünde ise “Hava Aracı ve Hava Aracı Parçalarının Finansal Kiralama Yoluyla Temini” üzerinde özellikle Cape Town Konvansiyonu çerçevesinde değerlendirilmiştir. Havacılık sektörüne ciddi bir ivme kazandıracak bu Konvansiyonun tarafı olan Türkiye uygulaması üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, Danıştay ve Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir.

This thesis is aimed to explain financial leasing which is the most common way of financing and under what conditions aircraft and aircraft parts are provided by airlines. This study is consists of four main parts and first two parts focus on financial leasing. In the first part “The history of leasing and its development, definition, the types of leasing, the essential elements of leasing and legal characteristic” is analyzed. In the second part “Parties, Setting up leasing, Terms of the Agreement and Termination” subject matters are analyzed The third part of the study focuses on “Aircraft, Aircraft Parts, Related Terms, Integral Parts and accessory”. Aircraft and especially large aircrafts take into consideration and later on the study focuses on aircraft engine and its components.The part also analyzes legal consequences of components whether it is integral parts or accessory.In the last part, “Acquiring Aircraft and Aircraft engine through financial leasing” is analyzed and special importance is given to Cape Town Convention and aircraft leasing under Cape Town Convention is evaluated. The convention was ratified by Turkey, therefore the implication of the convention in Turkey is also evaluated and it is believed that the convention will effect civil aviation sector dramatically. In this context, the study is supported by the State Council’s and the High Court’s decisions.
Son Zamanlarda Geldi:
52482 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0084059 Tt 1653 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order