Milletlerarası özel hukukta menkul kıymetlere ilişkin hak sahipliği ihtilaflarına uygulanacak hukuk için kapak resmi
Başlık:
Milletlerarası özel hukukta menkul kıymetlere ilişkin hak sahipliği ihtilaflarına uygulanacak hukuk
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
HFK0084061
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 246 y. : 30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
Menkul kıymet piyasalarında modern elde tutma sistemi olan aracılaştırılmış elde tutma sistemi uygulaması ile menkul kıymet sahibi yatırımcıların haklarının hukuki niteliği değişmiştir. Kıymetli evrak niteliğinde taşınır eşya kurallarına tabi olarak işlem gören menkul kıymetler bu vasıflarını kaybederek gayri maddi varlığı değerleri haline dönüşmüşlerdir. Bu dönüşüm aracılaştırılmış elde tutma sisteminde hesap sahiplerinin menkul kıymetlere ilişkin hak sahipliğinin iktisabı, saklanması ve tasarruf işlemlerine uygulanacak hukukun belirlenmesine kullanılan var olan kanunlar ihtilafı kurallarının da yeni sisteme uyumlaştırılması ihtiyacını doğurmuştur. Aracılaştırılmış sistemde elde tutulan aracılaştırılmış menkul kıymetlere ilişkin işlemlerden doğan ayni meselelere lex rei sitae kuralı yerine, PRIMA yaklaşımını ve taraf menfaatini esas alan sınırlı hukuk seçimi imkanı getirilmesi en uygun çözüm olarak ileri sürülmüştür.
Son Zamanlarda Geldi:
52628 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0084061 Tt 1655 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order