Skip to:Bottom
|
Content
Muhasebe denetiminde Benford Kanunu ve ölçekten bağımsızlık yönteminin sınanmasına yönelik bir inceleme için kapak resmi
Başlık:
Muhasebe denetiminde Benford Kanunu ve ölçekten bağımsızlık yönteminin sınanmasına yönelik bir inceleme
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
IFKt04899
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
XV, 124 s. : tablo ve grafik ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi,2014.
Özet:
Denetim faaliyetlerinde bilgi sistemlerinin kullanılması bugünün iş çevresinde zorunlu hale gelmiştir. Bilgi sistemlerinin varlığı denetimin genel amacını ve kapsamını değiştirmemiş fakat denetim sürecinde, tekniğinde, kanıtlarında ve en önemlisi denetim anlayışında değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Denetimde faydalanılabilecek çok sayıda metot mevcuttur. Bu metotlardan birisi de, Benford Kanunu olarak anılan bir dijital analizin uygulanmasıdır. Benford Kanunu, sayıların belirli hanelerinde her bir rakam için rakamların rastlanma olasılıklarını öngören bir matematik kuralıdır. Benford Kanunu, muhtemel hataların, potansiyel hilelerin veya diğer düzensizliklerin bulunması noktasında denetçilere uygulaması basit ve etkin bir yol sağlamaktadır. Denetçi, rakamsal analiz yolu ile incelediği verilerin rakamsal dağılımlarına bakarak söz konusu verilerin şüpheli olup olmadığı hakkında fikir sahibi olabilmektedir..

nformation systems auditing activities are mandatory in today business environments. The existence of infonnation systems hasn't changed the general purpose and content of audit but it has caused changes at audit process, techniques, evidences and as audit approach that is most important. There are numerous useful methods that can be conducted in such audits. One of contemporary methods is application of so-called Benford's Law. Benford's Law is a mathematical theory based on a logarithm of probability of occurence of digits. It provides the auditor with an efficient and simple means of detecting possible errors, frauds, or other irregularities. The auditor is better able to isolate whether the digital distribution of the data examined by digital analysis is compatible with the actual distribution.
Son Zamanlarda Geldi:
52627 (2. kopya) 52627 (2. kopya)
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/52627.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez IFKT04899 IV D 1281 2014 İktisat Fakültesi Kütüphanesi Tez
Arıyor...
Tez 52627 52627 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page