Borçlar hukukunda yazılı şekil için kapak resmi
Başlık:
Borçlar hukukunda yazılı şekil
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
xviii, 293 y. ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.
Özet:
Türk Borçlar Kanununa göre, kural olarak hukuki işlemlerin geçerliliği şekle bağlı bulunmamakla birlikte yasa tarafından bazı işlemler için öngörülen şekil, aksi belirtilmem işse, bir geçerlilik şartıdır. Yasa tarafından şekle bağlı işlemlerde şekil eksikliği halinde benimsenen yaptırım, kural olarak, kesin hükümsüzlüktür. Ayrıca yasa, taraflara işlemleri şekle bağlama yetkisi tanımış ve iradi şekle uyulmamanın yaptırımını “tarafları bağlamama” olarak belirlemiştir. Yazılı şekil, sözleşme ile borç altına giren kişilerin irade açıklamalarını ve yasa tarafından metinde yer alması öngörülen başka hususlar varsa onları İçeren metinlerin aynı kişi veya kişilerce imzalanması suretiyle oluşturulur. Çalışmamızda Borçlar Hukukunda yazılı şekil ve bu şeklin yasa tarafından bazı işlemlere uygulanması incelenmiştir.

According to Turkish Obligations Code the validity of transactions are not subject to any special form, unless otherwise provided by law. Therefore where the law requires a specific form for a transaction that form is generally a “validity condition” and unless such transactions are concluded in accordance with that form they shall be considered invalid. Even if the law does not require a specific form for a transaction, the parties may require a “volantary form” for that transaction. In such a case that contract shall not be binding for them unless concluded in accordance with that form. The “written form”, is embodied by the text which includes the declaration of decrees and the additional informations which are required by the law and the signatures of the parties to be charged. The written form and how it has been applied by law to the transactions are subject of this study.
Son Zamanlarda Geldi:
52705 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0084072 Tt 1666 2015 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order