Fikir ve sanat eserleri kanununda mali hakların tecavüzünde hak sahibine sağlanan hukuki korunma için kapak resmi
Başlık:
Fikir ve sanat eserleri kanununda mali hakların tecavüzünde hak sahibine sağlanan hukuki korunma
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xvi, 318 y. ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), Tecavüzün Ref’i davası, tecavüzün önlenmesi davası, tazminat davası, ihtiyati tedbi talebi, gümrüklerde el koymaya dair düzenlemeler içermektedir. FSEK, ayrıca ispata ilişkin hükümler de içermektedir. Mali hakların ihlali halinde, tecavüzün ref’i davasında hak sahibi, FSEK m. 68 uyarınca üç kata kadar bedel talebinde bulunabilmektedir. Üç kata kadar bedel ödemesi, medeni ceza olarak nitelenebilir. Bu hüküm, detaylı şekilde incelenecektir. Bu çalışma (doktora tezi) beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, eser sahibinin mali hakları üzerine odaklanmaktadır. İkinci bölüm, eser sahibinin mali haklarının ihlal edilmesine dair kavram ve kapsam gibi hususlar üzerine odaklanmaktadır. Üçüncü bölümde, mali hakların ihlali halinde, FSEK kapsamında başvurulacak hukuki yollar kapsamlı biçimde incelenecektir. Bu bağlamda, maddi tazminata, kazancın devrine ve üç kata kadar bedele ilişkin üç dava türü arasındaki bağlantı incelenecektir. Dördüncü bölümde, ihtiyati tedbir ve gümrüklerde el koyma gibi geçici hukuki koruma yolları incelenecektir. Son bölümde ise, ispat, hükmün ilanı gibi ortak konular detaylı biçimde incelenecektir.

Turkish Law Number 5846 on Intellectual and Artistic Works (hereinafter “FSEK”) regulates action for cessation of infringement, action for prevention of infringement, action for damages, preliminary injunctive relief, seizure on customs. FSEK also has provisions regarding evidence. According to Article 68 of FSEK, in case of infringement of economic rights, in the action for cessation of infringement, the right holder may claim the payment of up to three times of royalty. The payment up to three times, can be interpreted as a “punitive/treble damages”. This provision will be analyzed extensively. The study (Ph.D. Dissertation) consists of five chapters. Chapter one focuses on author’s economic rights. Second chapter focuses on the important issues regarding the description and scope of infringement of author’s economic rights. In the third chapter, remedies in case of infringements of economic rights will be analyzed extensively in the context of FSEK. In this regard, connection between three actions claiming pecuniary compensation (FSEK Article 70/II), profits gained by the infringing party (FSEK Article 70/III) and the payment of up to three times of royalty (FSEK Article 68) will be analyzed. In the forth chapter, preventive measures such as preliminary injunction, seizure on customs, will be examined. In the last chapter, common subjects such as evidence, publication of judgment, will be examined extensively.
Son Zamanlarda Geldi:
52744 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0084075 Tt 1669 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order