Skip to:Bottom
|
Content
Milletlerarası yatırım hukukunda dolaylı kamulaştırma için kapak resmi
Başlık:
Milletlerarası yatırım hukukunda dolaylı kamulaştırma
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
HFK0084076
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
x, 440 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.
Özet:
Devletlerin iktisadi kalkınmaya ihtiyaç duymalarının bir sonucu olarak yabancı yatırımlar tüm dünya genelinde yaygın bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Bu duruma paralel olarak, yabancı yatırımcıyı korkutabilecek kamulaştırma ve millileştirme tasarrufları, yabancı yatırımcıya cazip ve uygun hukuki koşulların temin edilebilmesi maksadıyla terk edilmiştir. Bu tasarrufların yerini, mülkiyet yatırımcıda kalmasına rağmen yatırımcının yatırımından doğan kullanma ve yararlanma gibi haklarını etkin bir şekilde kullanamaması veya o haklarını kullanmasından yoksun bırakılması şeklinde ortaya çıkan dolaylı kamulaştırma tasarrufları almıştır. Ne var ki, milletlerarası yatırım hukukunda ev sahibi devlet tarafından yabancı yatırıma yapılan müdahalelerin ne zaman dolaylı kamulaştırma teşkil edeceğine ilişkin açıklık bulunmamaktadır. İşte bu çalışmada, günümüz yatırım dünyasının en önemli sorunlarından birini teşkil eden, ev sahibi devletin dolaylı kamulaştırma teşkil edebilecek tasarruflarının, geleneksel el koyma işlemlerinden farkının, özellikle kapsam ve tespit usulleri bakımından ortaya konulması amaçlanmaktadır.

As a result of the requirement of economic development, foreign investments began to be widespread all over the world. Correspondly to this, in order to attract foreign investors and provide due process of law, the practices of expropriation and nationalization have become relatively rare. The typical form in which expropriation take place nowadays is indirect expropriation. Indirect expropriation has the effect, which is to deprive the investor of the use and benefit of his investment even though he may retain nominal ownership of the respective rights being the investment. However, there is no clarity as to when a government measure can be considered as indirect expropriation. In this regard, the aim of this dissertation is to expose the difference between indirect expropriation and traditional taking measures within the scope of the criterias determining whether an indirect expropriation has occurred and its content.
Son Zamanlarda Geldi:
52698 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0084076 Tt 1670 2015 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page