İş sağlığı ve güvenliği alanında Kosova ile Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarının karşılaştırılması için kapak resmi
Başlık:
İş sağlığı ve güvenliği alanında Kosova ile Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarının karşılaştırılması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
ix, 84 y. ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.
Özet:
Bu çalışmanın amacı, İş hukuku ve İş sağlığı ve Güvenliği Hukuku alanında Kosova ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarının kıyaslanmasıdır. Kosova, Avrupa’nın ve dünyanın en yeni ülkelerinden biridir. 2008 yılında bağımsızlığını ilan ettikten sonra, devlet kurumlarının ve hukuk sisteminin oluşturulması için önemli çabalar sarf edilmektedir. Bu durum, Kosova’daki hukuk sistemi, daha eski bir tarihsel geçmişe ve hukuk birikimine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemi ile karşılaştırma yapılırken dikkate alınmalıdır. Bunun dışında, Avrupa Birliği’ne uyum süreci de önemli bir etkendir. Bu amaç, hem Kosova hem de Türkiye için geçerlidir. Her iki ülke de, yasalarının Avrupa Birliği Müktesebatına (acquis communautiare) uyumlu olması için çalışmalar yürütmektedir. Konumuz olan, iş hukuku ve iş sağlığı güvenliği alanı bunların arasında sayılabilir. Bu çalışmada, daha çok Kosova örneğinin üzerinde durulmuştur. Kosova’da bugün yaşanmakta olan bazı sorunların nedenlerini anlatmak amacıyla ülkenin tarihsel gelişimine, sosyal ve ekonomik haklara ve hukuk sistemine değinilmiştir. Genel karşılaştırma bölümünde ülkelerin, Anayasa ve Borçlar Yasalarının ilgili bölümleri, İş mevzuatının karşılaştırılması bölümünde de İş yasalarının ilgili bölümleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği yasalarının ise tamamı bulunmaktadır. Karşılaştırma yapılırken, Kosova’daki yasaların madde sıralaması takip edilmiş, bunların Türkiye yasalarındaki karşılıkları, benzer ve farklı yönlerine değinilmeye çalışılmıştır.

The purpose of this study is to compare Kosovo legislation and the legislation in the Republic of Turkey in the field of Labour Law and Occupational Health and Safety. Kosovo is one of the youngest Europe’s and world’s countries. After declaring its independence on 2008, important efforts have been going on in consolidation of state institutions and and its legal system. This situation shall be viewed in the light of juxtaposition of Kosovo Legal System on one hand and the legal system of the Republic of Turkey on the other, the latter having an older historical background and legal knowledge. Apart from this, the harmonization process to the European Union is an important factor. This objective applies both to Kosovo and Turkey. Both countries, are working in order to comply its legislation with the acquis (acquis communautiare) of European Union. Our focus is on Law on Labour Law and Occupational Health and Safety. Major focus is dedicated to Kosovo example. In order to understand better the causes of some problems faced Kosovo I refered to the historical developments, social and economic rights and the legal system of Kosovo state. In general comparison chapter parts of the Constitutions of both countries, Law of Obligations and Labour Law may be found along with full Occupational Health and Safety Law. During comparison process, laws are viewed in light of articles as available in Turkish laws, and tried to examine a number of similarities and differences.
Son Zamanlarda Geldi:
53020 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0084079 Tt 1673 2015 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order