Voyage en Turcomanie et a Khiva için kapak resmi
Başlık:
Voyage en Turcomanie et a Khiva
Dil Kodu:
Fransızca
Yayın Bilgileri:
Paris: Chez Louis Tenre, 1823
Fiziksel Tanımlama:
398 s. : 21 cm.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap TAEK1951/36 TAEK1951/36 Türkiyat Araştırmaları Ens. Kütüphanesi Genel Koleksiyonu
Arıyor...

On Order