Türk sutun başlıkları için kapak resmi
Başlık:
Türk sutun başlıkları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 1949?
Fiziksel Tanımlama:
2, 138, 1 y. : şekil, çizim, fotoğraf ; 30 cm.
Genel Not:
Oktay Aslanapa.

Şekil, çizimler ve fotoğraflar 01650 (1) -01650 (3) şeklinde verilmiştir.

Tez 3 ciltten oluşmuştur.2. cilt yoktur.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 1949?
Son Zamanlarda Geldi:
01650 (2. kopya)
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/01650-1.pdf
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/01650-3.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez TAEK2904 TAEK2904 Türkiyat Araştırmaları Ens. Kütüphanesi Tez Koleksiyonu
Arıyor...
Tez 01650 01650 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order