Skip to:Bottom
|
Content
Bir kadının hilkat-i garibe çocuğu için kapak resmi
Başlık:
Bir kadının hilkat-i garibe çocuğu
Dil:
Judeo-Persian
Dil Kodu:
Farsça
Yayın Bilgileri:
[y.y.]: [y.y.], [t.y.]
Fiziksel Tanımlama:
68, 71 v. : 20 cm.
Genel Not:
Eser "Nestalik hatla" yazılmıştır. Eserde 15 satır vardır

Müellifi ve müstensihi belli olmayan bu eserin istinsah tarihi de XVI. yüzyıl olabilir. Nestalik hatla, Farsça, 205x165 (160x112) mm. ebadında, 68b-71b yaprakları arasında, manzum, sayfada 15 satır, çift sütun, reddadeli olup yazılar siyah mürekkeple yazılmıştır. Cilt ve kâğıt özellikleri 1/1 ile aynıdır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap TAEKY1/5 TAEKY1/5 Türkiyat Araştırmaları Ens. Kütüphanesi Yazma Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page