Skip to:Bottom
|
Content
Divan-ı Hafız için kapak resmi
Başlık:
Divan-ı Hafız
Dil:
Judeo-Persian
Dil Kodu:
Farsça
Yerel Yer Numarası:
TAEKY11
Yayın Bilgileri:
[y.y.]: [y.y.], [t.y.]
Fiziksel Tanımlama:
159 v. : 19 cm.
Genel Not:
Eser "Talik hatla" yazılmıştır. Eserde 11 satır vardır. Eserin baştan ve sondan eksik sayfaları vardır. Genel Kitaplık 1981/1487'den (Mehmet Behçet Yazar) nakildir.

Yazmanın baş tarafı eksiktir; Farsça, Talik hatla, manzum, yukarı doğru eğimli, 195x122 (145x70) mm. ölçülerinde, 159 yaprakdır; (her sayfada) çift sütun 11 beyit, reddadeli, mavi cedvel çekilmiş olup, krem renginde kâğıda, başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmış. Bazı sayfalar rutubetten kararmış ve cilt kapakları kopmuş durumdadır. Eser 1981/240’dan nakildir.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap TAEKY11 TAEKY11 Türkiyat Araştırmaları Ens. Kütüphanesi Yazma Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page