Skip to:Bottom
|
Content
İntihabat-ı gazelliyat-ı kelim-i Kaşani için kapak resmi
Başlık:
İntihabat-ı gazelliyat-ı kelim-i Kaşani
Dil:
Judeo-Persian
Dil Kodu:
Farsça
Yerel Yer Numarası:
TAEKY12/1
Yayın Bilgileri:
[y.y.]: [y.y.], [t.y.]
Fiziksel Tanımlama:
11 v. : 22 cm.
Genel Not:
Eser "Talik hatla" yazılmıştır. Eserin her sayfasında 4 sütun ü beyit vardır. Eserin XII. asırda istinsah edildiği düşünülmektedir.

Farsça, Talik hatla, manzum, 218x132 (216x130) mm. ebadında, 1b-11a (11 yaprak), sayfada 4 sütun 9 beyt tertip edilmiş; açık krem renginde, fligranlı kâğıt, ciltsiz ve başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmış olan yazma, hicrî XII. asırda istinsah edilmiş olmalıdır.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap TAEKY12/1 TAEKY12/1 Türkiyat Araştırmaları Ens. Kütüphanesi Yazma Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page