Skip to:Bottom
|
Content
İntihab-ı gazelliyat-ı Talib-i Amili için kapak resmi
Başlık:
İntihab-ı gazelliyat-ı Talib-i Amili
Dil:
Judeo-Persian
Dil Kodu:
Farsça
Yayın Bilgileri:
[y.y.]: [y.y.], [t.y.]
Fiziksel Tanımlama:
11, 15 v. : 22 cm.
Genel Not:
Eser "Talik hatla" yazılmıştır. Eserin her sayfasında 4 sütun, 9 beyit vardır. Eserin hicri XII. asırda istinsah edildiği düşünülmektedir.

Farsça, Talik hatla, manzum, 218x132 (216x130) mm. ebadında, 11b-15a yapraklarda, sayfada 4 sütun, 9 beyt, sağdan sola yukarı doğru yazılmış. Kâğıt ve cilt özellikleri 12/1 ile aynı; hicrî XII. asırda istinsah edilmiş olmalıdır.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap TAEKY12/2 TAEKY12/2 Türkiyat Araştırmaları Ens. Kütüphanesi Yazma Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page