Skip to:Bottom
|
Content
Müntehabat-ı şerh-i kasaid-i Hakani için kapak resmi
Başlık:
Müntehabat-ı şerh-i kasaid-i Hakani
Dil:
Judeo-Persian
Dil Kodu:
Farsça
Yazar:
Yayın Bilgileri:
[y.y.]: [y.y.], [t.y.]
Fiziksel Tanımlama:
57, 60 v. : 22 cm.
Genel Not:
Eser, "Talik hatla" yazılmıştır. Eserde 26 satır vardır. Eser hicri XII. asırda istinsah edilmiş olmalıdır. Eserin sayfaları birbirine yapışmış bir durumda olduğu için büyük bir kısmı okunamamaktadır.

Farsça, Talik hatla, mensur, 220x130 (218x110) mm. ebadında, 57b-60a yapraklarda, sayfada 26 satır, başlık ve şerh lafızları kırmızı mürekkeple yazılmış halde olup; kâğıt ve cilt özellikleri 12/1 ile aynıdır. Sayfaları birbirine yapışmış bir durumda olduğu için büyük bir kısımı okunamamaktadır. Hicrî XII. asırda istinsah edilmiş olmalıdır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap TAEKY12/5 TAEKY12/5 Türkiyat Araştırmaları Ens. Kütüphanesi Yazma Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page