Müşterek hesap için kapak resmi
Başlık:
Müşterek hesap
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xv, 262 y. ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Mevduat hesabının bir türü olan müşterek hesaplarda, banka ile sözleşme akdeden hesap sahibi tarafında birden fazla kişi yer almaktadır. Müşterek hesap ilişkisi birden fazla kişinin banka ile müşterek hesap sözleşmesi akdetmesi halinde söz konusu olabileceği gibi, mevduat hesabı sahibinin ölümü halinde onun birden fazla mirasçısının söz konusu mevduat hesabında hak sahibi olması halinde olduğu gibi kanun gereği de meydana gelebilir. Sözleşme ile kurulan müşterek hesap ilişkisinde hesap sahiplerinin müşterek hesap üzerinde nasıl tasarrufta bulunacakları, banka ile akdedilen sözleşmede kararlaştırılan müşterek hesap türüne göre belirlenecektir.Banka uygulamasında müşterek hesaplara sıkça rastlanılmakla birlikte, bu tür hesaplara ilişkin yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada bu tür hesaplara ilişkin ihtilaflar çözüme kavuşturulurken, genel hükümlerden ve bünyesine uygun düştüğü ölçüde diğer sözleşmelere ilişkin hükümlerden yararlanılmaktadır. Özellikle müşterek hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde hesap üzerinde yapılacak tasarruflar ve bu hususta bankanın sorumluluğu; müşterek hesap sahiplerinden birinin şahsi borcu için müşterek hesabın haczi ya da rehni ve bu durumun diğer hesap sahiplerinin hesap üzerindeki tasarruf haklarına etkisi; müşterek hesap üzerindeki tasarruf şeklinin değiştirilmesi; müşterek hesaptan doğan alacağın devri ya da müşterek hesap sözleşmesinin devri gibi hususlarda genel prensipler uygulanırken, her halde müşterek hesabın yapısı ve özelliği, müşterek hesabın türleri dikkate alınarak bir çözüme varılması gerekmektedir.

Joint account, one of the deposit account types, involves more than one person as account holder contracting with a bank. Joint account relation could be either formed by a couple of people signing a joint account contract with a bank or formed as a result of legal requirements such as in the case in which the inheritors of a deposit account holder having legal rights in the said account after the death of the account holder. In the former situation the way joint account holders could have control over the account will be determined in accordance with the type of joint account clarified in the contract between the account holders and the bank. Although the joint accounts are widespread in terms of banking practices there exists no legal regulation regarding them. In practice, general provisions and provisions in other contract types as far as they fit in the specific case are applied in resolving the disputes concerning joint accounts. When applying the general principles, particularly in situations like power of disposition made in the account in the case of death of one of the joint account holders and relevant responsibility of the bank; garnishment or pawn of the joint account for the personal debt of one of the joint account holders and its effects over the control of the other account holders in the said account; alteration in the way of disposal at the joint account; assignment of a claim arising from joint account or assumption of joint account contract decisions should be made, in any case, by taking into consideration the formation and features as well as the types of the joint accounts.
Son Zamanlarda Geldi:
53247 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0084091 Tt 1685 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order