Türk hukukunda cezai şartın indirilmesi için kapak resmi
Başlık:
Türk hukukunda cezai şartın indirilmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
xii, 144 y. ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.
Özet:
Çalışmamızın konusu cezai şartın indirilmesi ve indirilme koşullarıdır. Cezai şartın indirilmesi ve özellikle indirimi için gerekli koşullar, Yargıtay kararları ve bilimsel çalışmalar kapsamında incelenmiştir.Tezimizin ilk bölümünde, cezai şartın tanımı, amacı, unsurları, cezai şartın türleri, benzer kavramlardan farkı, kusur ve zarar ile ilişkisine yer verilmiştir. İkinci bölümde, cezai şartın indirilmesinin amacı, hukuki niteliği ile tacirler bakımından uygulanacak TTK m. 22 düzenlemesi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, cezai şartın indirilmesinin koşulları değerlendirilmiştir. Aşırı şekilde yüksek olan cezai şartın tespitini sağlayan ölçütler ve mahkeme uygulamasında yer alan bazı eksiklikler değerlendirilerek, bunlar hakkında görüş ve önerilere yer verilmiştir.Sonuç bölümünde, aşırı şekilde yüksek olan cezai şartın indirilmesi talebine ve usuli işlemlere yönelik görüşlerimiz yer bulmuştur.

Çalışmamızın konusu cezai şartın indirilmesi ve indirilme koşullarıdır. Cezai şartın indirilmesi ve özellikle indirimi için gerekli koşullar, Yargıtay kararları ve bilimsel çalışmalar kapsamında incelenmiştir. Tezimizin ilk bölümünde, cezai şartın tanımı, amacı, unsurları, cezai şartın türleri, benzer kavramlardan farkı, kusur ve zarar ile ilişkisine yer verilmiştir. İkinci bölümde, cezai şartın indirilmesinin amacı, hukuki niteliği ile tacirler bakımından uygulanacak TTK m. 22 düzenlemesi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, cezai şartın indirilmesinin koşulları değerlendirilmiştir. Aşırı şekilde yüksek olan cezai şartın tespitini sağlayan ölçütler ve mahkeme uygulamasında yer alan bazı eksiklikler değerlendirilerek, bunlar hakkında görüş ve önerilere yer verilmiştir. Sonuç bölümünde, aşırı şekilde yüksek olan cezai şartın indirilmesi talebine ve usuli işlemlere yönelik görüşlerimiz yer bulmuştur.
Son Zamanlarda Geldi:
53445 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0084098 Tt 1692 2015 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order