Rekabet hukukunda özellikle dışlayıcı kötüye kullanma niteliğindeki davranışlar ile hakim durumun kötüye kullanılması için kapak resmi
Başlık:
Rekabet hukukunda özellikle dışlayıcı kötüye kullanma niteliğindeki davranışlar ile hakim durumun kötüye kullanılması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
xii, 144 y. ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.
Özet:
“Rekabet Hukukunda Özellikle Dışlayıcı Kötüye Kullanma Niteliğindeki Davranışlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması” başlıklı tezimizde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinde düzenlenmiş olan hâkim durumun kötüye kullanılması yasağının Rekabet Kurulu tarafından 29 Ocak 2014 tarihinde kabul edilmiş olan 14-29/609 sayılı “Hâkim Durumdaki Teşebbüslerin Dışlayıcı Kötüye Kullanma Niteliğindeki Davranışlarının Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz” çerçevesinde ve mehaz düzenleme olan Lizbon Anlaşması hükümleri uyarınca irdelenmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda tezin ilk bölümü hâkim durum kavramına ayrılmıştır. Bu bölümde hâkim durum kavramın tanımı, unsurları ve kavrama bağlanan sonuçlar mehaz düzenlemeye yapılan atıflar ile detaylı olarak incelenmiştir. İkinci bölüm kötüye kullanma kavramına ayrılmıştır. Bu bağlamda kavramın ne anlama geldiği, şartları ve türleri mehaz düzenlemeye yapılan atıflar ile detaylı bir şekilde incelenmiştir. Tezimizin üçüncü ve son bölümünde ise dışlayıcı nitelikteki kötüye kullanmaya ayrılmıştır. Bu kapsamda dışlayıcı nitelikte kötüye kullanma şeklinde ortaya çıkan ve uygulamada en çok karşılaşılan örnek davranışlar tek tek ve mehaz düzenlemeye yapılan atıflar ile detaylı bir şekilde incelenmiştir.

The purpose of this thesis is to analyze the prohibition of abusive conduct by dominant undertakings regulated under Article 6 of The Act on Protection of Competition No. 4054 within the frame of “Guidance on the Evaluation of Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings No. 14-29/609, which was published on January 29th, 2014 and Lizbon Treaty provisions. In this contex, the first chaper covers the concept of dominant position. The defınition and the elements of the concept and the results attached to it in The Act on Protection of Competition No. 4054 are examined by referring to the EU provisions. The second chapter aims to understand the concept of abuse. In this regard, the meaning of the concept and its types are closely examined. The third and the last chapter covers the abusive exclusionary conduct. In this regard, an elaborate research is conducted on analyzing the types of the abusive exclusionary conduct by referring to the EU provisions and legal doctrine.
Son Zamanlarda Geldi:
53531 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0084099 Tt 1693 2015 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order