Şişli bölgesi gayrimüslim mabedleri için kapak resmi
Başlık:
Şişli bölgesi gayrimüslim mabedleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yazar:
Yerel Yer Numarası:
ILAFK1846
Fiziksel Tanımlama:
30 y. 30 cm.
Genel Not:
Kaynakça var.
502:
Tez (Lisans)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez ILAFK1846 726.5 GÖK.Ş 2015 İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi Tez birimi
Arıyor...

On Order