İstanbul ilindeki safkan yarış atlarının trakeal yıkama sıvılarında inflamatuvar solunum yolu hastalığının etiyolojisinde rol oynayan mycoplasma türlerinin varlığının araştırılması için kapak resmi
Başlık:
İstanbul ilindeki safkan yarış atlarının trakeal yıkama sıvılarında inflamatuvar solunum yolu hastalığının etiyolojisinde rol oynayan mycoplasma türlerinin varlığının araştırılması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yazar:
Yerel Yer Numarası:
53542
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 78 y. : şekil, tablo ; 30 cm.
Genel Not:
Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir.Proje No:20869
502:
Tez (doktora tezi) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.
Özet:
Mete A. İstanbul İlindeki Safkan Yarış Atlarının Trakeal Yıkama Sıvılarında İnflamatuvar Solunum Yolu Hastalığının Etiyolojisinde Rol Oynayan Mycoplasma Türlerinin Varlığının Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 2015. Anahtar Kelimeler: Mycoplasma equirhinis, Mycoplasma felis, Atlarda İnflamatuvar Solunum Yolu Hastalığı, mikoplazma kültür, mikoplazma PCR. Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 20869 Bu doktora tez çalışmasında, atlarda İnflamatuvar Solunum Yolu Hastalığına (İSYH) neden olduğu belirtilen Mycoplasma equirhinis ve Mycoplasma felis’ in varlığı ile atların alt solunum yollarında bulunan diğer Mycoplasma spp.’ lerin varlığı Türkiye’ de ilk kez araştırıldı. Türkiye Jokey Kulübü İstanbul Veliefendi Hipodromu Yarış Atları Hastanesi Polikliniği’ ne İSYH bulguları ile başvuran 111 safkan İngiliz ve Arap yarış atından endokobik inceleme sırasında trakeal yıkama sıvısı örnekleri, klinik bulguları ile birlikte kaydedilerek toplandı. Kültür ve PCR yöntemleri kullanılarak M. felis, M. equirhinis ve Mycoplasma spp.’ lerin varlığı araştırıldı. Yapılan kültür sonucunda 18 (% 16,2) örnekten mikoplazma şüpheli koloniler izole edilirken bu örneklerin tümü PCR ile cins bazında Mycoplasma spp., tür bazında M. equirhinis olarak identifiye edildi. M. felis hiçbir örnekten izole edilmedi. Direkt trakeal yıkama sıvısı örneklerinden etkenlerin varlığının belirlenmesi amacıyla yapılan PCR sonucunda Mycoplasma spp.’ ler 66 (% 59,5) örnekte pozitif saptanırken, M. equirhinis 7 (% 6,3) örnekte, M. felis ise 2 (% 1,8) örnekte pozitif saptandı. İstatistiksel değerlendirme sonucunda ise trakeal yıkama sıvılarında Mycoplasma spp., M. equirhinis ve M. felis varlığı ile İSYH klinik bulguları arasında ilişki kurulamadı. Safkan İngiliz atlarında M. felis’ in varlığı istatistiksel olarak önemli bulundu.
Son Zamanlarda Geldi:
VFK465T (2.kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 53542 53542 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...
Tez VFK465T VFK465T Veteriner Fakültesi Tez
Arıyor...

On Order