Selim İleri'nin Yağmur Akşamları adlı hikaye kitabı üzerinde söz dizimi incelemesi için kapak resmi
Başlık:
Selim İleri'nin Yağmur Akşamları adlı hikaye kitabı üzerinde söz dizimi incelemesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
EFKYLTHT404
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 254 y. : şekil, tablo ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.
Özet:
Bu çalışmada, Selim İleri’in 4 kısa ve 2 uzun hikayeden oluşan kitabı “Yağmur Akşamları”, sözdizimsel olarak incelenmiştir. Hikayelerdeki cümleler çeşitli yönleriyle ele alınmış ve örneklerle açıklanmıştır. Araştırma giriş ve altı bölümden oluşmaktadır:Birinci bölüm, cümlenin temel ögelerini içermektedir, ayrıca bununla beraber temel ögeler kelime grupları bakımından da incelenmiş, her ögenin tanımıyla beraber örneklerine de yer verilmiştir.İkinci bölüm, cümlenin yardımcı ögeleri içermektedir, ayrıca bununla beraber yardımcı ögeler kelime grupları bakımından da incelenmiş, her ögenin tanımıyla beraber örneklerine de yer verilmiştir.Üçüncü bölümde yüklemin türüne göre cümleler tanımlarla beraber örneklerle açıklanmıştır.Dördüncü bölümde yapılarına göre cümleler tanımlarla beraber örneklerle açıklanmıştır.Beşinci bölümde dizilişine göre cümleler incelenmiştir. Altıncı bölümde ise anlamına göre cümleler beş başlık altında sınıflandırılmıştır.

This research studies the syntax of a book called Yağmur Akşamları which is written by ( Selim İleri). The book contains four short and two long stories. The sentences in the stories with their various methods are given and explained with examples. This work contains an introduction and six other parts: The first part studies the main element of the sentence construction, within these, this part has also studies the division of the main elements into various types of phrases with defining each element individually with examples. The second part explains the ordinary elements of the sentence, alognside with these, this part has also explains the division of the main elements on various types of phrases together with defining each element individually with examples. The third part explains sentence types according to (verb) function and defined then with examples. The fourth part studies the kinds of the sentence with defining them by examples. Furthermore, identifing those elements with given examples. The fifth part studies the sentences according their word orders. The sixth part classified the sentence into five categories according to meaning.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez EFKYLTHT404 YLT HT 404 Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Tezler
Arıyor...

On Order