Tüketici Hukuku'nda erken ifa için kapak resmi
Başlık:
Tüketici Hukuku'nda erken ifa
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
xii, 147 y. ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.
Özet:
Çalışmanın konusunu “Tüketici Hukuku Alanında Erken İfa” oluşturmakta olup, konu özellikle tüketici hukuku kapsamında karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, birinci bölümde ifa zamanı kavramı Türk Borçlar Hukuku kapsamında “erken ifa”nın anlaşılabilmesine yetecek şekilde incelenmiştir. İkinci bölümde, erken ifa konusu önce genel düzenleme olan Türk Borçlar Hukuku mevzuatı bakımından incelenmiş ve bunu yaparken de erken ifaya Türk Borçlar Kanunu kapsamında izin verilip verilmediği, borçlunun borcunu erken ifa edebilmesinin şartları ve yine bunun sonuçları ele alınmıştır. Ardından üçüncü bölümde, özel düzenleme olan Türk Tüketici Hukuku mevzuatında erken ifa bakımından özellik gösteren tüketici sözleşmeleri, taksitle satımlar ve konut finansman sözleşmeleri seçilmiştir. Her iki bölümde de erken ifa konusunda yabancı hukuk sistemleri ve yeknesak hukuk metinleriyle karşılaştırma yapılmış, eleştirel bir bakış açısıyla öğretide tartışmalı olan ve ayrıca uygulamada problem yaratan noktalara değinilmiştir.

The subject of this dissertation is early payment in consumer law and it’s discussed especially within the context of consumer law. Concordantly, in the first part, time of performance covered in the Turkish Code of Obligations (No. 6098) is generally described. In the second part, early performance is examined in terms of the General regulations of the the Turkish Code of Obligations. Also, whether early payment is enabled in under the rules of the Turkish Code of Obligations, the conditions and results of early payment are discussed. In the third part, consumer credits, hire-purchases and housing financing agreements which have characteristic features features for Turkish Consumer Law legislation. In the dissertation, foreign national law systems and uniform law legislations are compared and issues which are disputable in doctrine and which are practically problematic are dealed within a critical approach.
Son Zamanlarda Geldi:
53900 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0084137 Tt 1730 2015 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order