İdari yargı dava rehberi için kapak resmi
Başlık:
İdari yargı dava rehberi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
ISBN:
9786051465357
Edisyon:
Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. bs.
Yayın Bilgileri:
Ankara : Adalet, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
XXXVI,1177 s.; 24 cm.
Genel Not:
İstinaf Kanun yolu ile 5 ve 6 ncı Yargı paketleri işlenmiş
İçerik:
Görevli ve yetkili mahkeme - Davacı (ehliyet) - Davalı (husumet) - Dava açma süreleri - Yürütmenin Durdurulması istemi - Dava Dilekçesinin verileceği yerler - Konulara ilişkin yüksek mahkeme kararları - Matbu ve konularına göre dava dilekçesi örnekleri,
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0086388 Aİ 1982 2015 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order