İmar hukuku dersleri için kapak resmi
Başlık:
İmar hukuku dersleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
ISBN:
9789750234071
Edisyon:
Güncellenmiş Genişletilmiş 7. baskı.
Yayın Bilgileri:
Ankara : Seçkin Yayıncılık, 2015
Fiziksel Tanımlama:
712 s. ; 24 cm.
Seri:
Seçkin. Hukuk Kitapları Dizisi ; 440.
İçerik:
Planlama ve İmar Hukuku Kavramları. -- Mekansal Planlar ve İmar Planları. -- İmar Planlarının Hazırlanması, Onaylanması,Değiştirilmesi, Revizyonu, İlavesi. -- İmar Programı. -- İmar Hukukunda Kamulaştırma Usulünün Uygulanması. -- İmar Planlarının Uygulanması Sonucunda Oluşan ve Müstakil İnşaata Elverişli Olan Olmayan Taşınmazların Değerlendirilmesi. -- Kamulaştırma–Kısıtlılık İlişkisi ve Kısıtlanan Taşınmazların Emlak Vergisi. -- Planlı Alanlar İçindeki Hazineye Ait Taşınmaz Malların Bedelsiz Terki. -- İfraz ve Tevhit. -- Arazi ve Arsa Düzenlemesi. -- Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni, Yapı Denetimi. -- İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Sonuçları. -- İmar Suç ve Cezaları. -- Köy Yerleşme Alanlarında Planlama.
Son Zamanlarda Geldi:
2015/16862 (2. kopya)
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0086465 Aİ 1791 2015 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order