Avrupa insan hakları sözleşmesi ve avrupa insan hakları mahkemesi kararları çerçevesinde mülkiyet hakkı ihlallerininden doğan hukuksal sorunlar ve çözüm önerileri için kapak resmi
Başlık:
Avrupa insan hakları sözleşmesi ve avrupa insan hakları mahkemesi kararları çerçevesinde mülkiyet hakkı ihlallerininden doğan hukuksal sorunlar ve çözüm önerileri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2016.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 397 y. ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2016.
Özet:
Bu çalışmanın amacı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları çerçevesinde Türkiye’de mülkiyet hakkı ihlallerini ortaya koyarak bu ihlallerden doğan hukuksal sorunları incelemek ve olası çözüm yolları önermektir. Çalışma, konuya giriş mahiyetinde kısa bir bilgi ile başlamaktadır. Birinci bölümde genel anlamda ve evrensel düzeyde mülkiyet hakkı ve özellikle taşınmaz mülkiyeti kavramı sosyal, ekonomik, politik, felsefi ve hukuksal yönleri ile ele alınmıştır. İkinci bölümde, AİHS ve AİHM kararları çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti kavramı ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, Türk hukukunda taşınmaz mülkiyeti ve özellikle ormanlar üzerinde mülkiyet hakkı ele alınmıştır. Çalışmanın son bölümünde AİHS ve AİHM kararları çerçeveside Türkiye’de ortaya çıkan taşınmaz mülkiyeti ihlalleri ve çözüm yolları ele alınmıştır. Çalışma, sonuç ve önerilerle tamamlanmıştır. Bu doktora çalışması bir sözel analiz çalışmasıdır. Çalışma, hukuk disiplinleri dikkate alındığında bir özel hukuk çalışması olmakla birlikte, kamu hukuku literatürü ve konuya kamu hukuku müdahalesine de yer veren bir niteliktedir. Zira, AİHS ve AİHM başlı başına özel mülkiyete vaki kamu müdahalesini ve bundan doğan ihlalleri inceleyen bir yapıya sahiptir. Konunun niteliği gereği bu yapıya uygun olarak tezin içeriği belirlenmiş ve buna göre çalışma yürütülmüştür. Kullanılan literatür ise, uluslararası literatür başta olmak üzere, yerli literatüre de sıkça yer verilmiştir. Aynı zamanda hem özel hukuk hem de kamu hukuku literatürü ve içtihatlarından yararlanmıştır.

The purpose of this study is to investigate legal problems arises from property rights violations in Turkey regarding the European Human Rights Conventions and the Resolutions of European Court of Human Rights and to make recommendations of potential solutions. The study begins with a short introduction. In the first part, the concept of property right, particularly real property, in general and at global level, is investigated from the point of social, economic, political, philosophical and legal view. In the second part, the concept of property rights on real propert with respet to EHRC and EHRC Decisions is investigated. In the third part of the study, the concept of property rights on real property, particularly forest ownership in Turkish legal system have been studied. In the last part of the study, property righs conflicts on real estate in Turkey regarding EHRC and EHRC Decisions and potential solutiıns for them have been analysed. The study ends with discussions and recommendations. This doctorate study is a qualitative analyses. With respect to legal disciplines this study falls into private law, although it allows public law literatures and interventions to the study when necessary. Because, EHRC and ECHR’s Decisions have an institutional structure that investigate public law interventions and violations arise from public interventions into property rights. Due to the importance of the study, the contents of it is specified and it has been conducted. As literature international publications and domestic literatures have often been examined. Also, literature for both public law and private law have been examined at the same time.
Son Zamanlarda Geldi:
54126 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0086518 Tt 1748 2016 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order