Hukuk muhakemeleri kanunu'na göre delil tespiti için kapak resmi
Başlık:
Hukuk muhakemeleri kanunu'na göre delil tespiti
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 234 y. ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
Gerçeğe ulaşma aracı olan deliller, ispat yükü üzerinde olan tarafın bu görevini yerine getirerek açılan dava ile korunması istenen hukuki menfaate ilişkin varılmak istenen hukuki sonuca ulaşılmasında hayati bir önem taşımaktadırlar. Medeni muhakeme hukukunun amacının şekli gerçeğe değil, maddi gerçeğe ulaşılması olduğuna ilişkin görüşlerin ağırlık kazandığı günümüzde delillerin ispat gücünü kaybetmesi ve bu sebeple maddi gerçeğe ulaşılamaması durumunda ise yargılama hukukunun sert bir çerçeve içerisine hapsolacağı aşikârdır. Bu sebeple yargılama hukuku kurumlarını katı şekil kurallarıyla boğmak ve delillerin ispat gücünü kaybetmeleri halinde derdest yargılamaların sonucunda varılan hükümlerin maddi gerçeği yansıtmayacak olmaları problemini ortadan kaldırabilmek için ‘delillerin tespiti’ kurumuna başvurulması mümkündür. Anahtar Kelimeler: Deliller, hukuki yarar, ispat kavramı, ispat yükü, kesin deliller, takdiri deliller, geçici hukuki korumalar, ihtiyati tedbirler, esas dava, şekli gerçek, maddi gerçek,kanun yolları.

Evidence, which is a means to reach the truth, is of vital importance for reaching the legal result regarding the legal benefit, which is (aimed to be) protected by the lawsuit filed by the party carrying the burden of proof. In these days, with opinions which define the purpose of civil procedural law as the attainment of material facts rather than formal facts gaining more significance, it is self-evident that civil procedural law will be trapped in an inflexible frame should the evidence lose its capacity to prove facts and thus the material facts are not reached. Therefore, it is possible to apply the process of the "determination of evidence" in order to protect civil procedure law from being stifled by rigid formal rules and solve the problem of material facts not being reflected in the verdicts reached by the courts. Keywords: Evidence, legal benefit, concept of proof, burden of proof, conclusive evidence, discretionary evidence, temporary legal protection, temporary injunction, related lawsuit,formal fact, material fact, appeal process
Son Zamanlarda Geldi:
54371 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0086520 Tt 1750 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order