Anonim şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler için kapak resmi
Başlık:
Anonim şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2016.
Fiziksel Tanımlama:
200 y. ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2016.
Özet:
Anonim şirketler büyüdükçe, yönetim kurulunun faaliyetlerini amaca uygun şekilde yürütebilmesi ve ortaya çıkan problemlerin üstesinden gelmesi oldukça zorlaşmaktadır. Bu bağlamda sorumluluk yönetim kurulunda olmak üzere işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim gibi konularda komiteler oluşturulmaktadır. Yönetim kurulunun iç yapılanmasına ilişkin bu görev dağılımının temeli kanunda (TTK m. 366/2) yer almaktadır. Bu konuda esas sözleşmede bir hüküm bulunmasına da ihtiyaç yoktur; zira bu komiteler sadece birer yardımcı birim olup bunlara yetki devri yapılmamaktadır. Bununla birlikte, anonim şirket yönetim kurulu bünyesinde şirketlerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan bu komitelerin, bütün dünyayı etkileyen kurumsal yönetim yaklaşımının anonim şirket yönetiminde yerleşmesine hizmet eden önemli mekanizmalardan biri olduğu söylenebilir.

As joint stock company grows, conduct relavant activities according to the purpose and overcoming arisen problems on board may be quite difficult. In this context, including the responsibility of the board of directors, committees are formed on issues such as to follow the progress of the work, to prepare reports on topics to be presented to board, to enforce its decisions or internal audit. The basis of this division for the board's internal structure is located in the law (TTK m. 366/2) . In this regard there is no need to include a provision in the main agreement; because the committee is only an auxiliary unit and there is no delegation to them. However, it can be said that, these committees created in accordance with needs of companies, are one of the important mechanisms serving the approach of corporate governance affecting the whole world to be settled in the management of joint stock companies. This study can be regarded as important in terms of reveal the legal function of the committees created within board of management. This internal restructuring, which is serving the settlement of corporate governance especially important for public joint stock companies, in what way are occur, the principals of their task and work are discussed in detail in our study.
Son Zamanlarda Geldi:
54344 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0086528 Tt 1758 2016 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order