Türk - yabancılar hukuku çerçevesinde yabancıların çalışma hakkı ve buna ilişkin sınırlamalar için kapak resmi
Başlık:
Türk - yabancılar hukuku çerçevesinde yabancıların çalışma hakkı ve buna ilişkin sınırlamalar
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2016.
Fiziksel Tanımlama:
xvi, 255 y. ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2016.
Özet:
2003 yılında yürürlüğe giren 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'a göre, bazı istisnai durumlar dışında Türkiye'de çalışacak yabancıların öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışma izni almaları gerekir. Ancak, yabancıların Türkiye'de çalışma izni ile çalışabilmeleri için yapacakları işin Türk vatandaşlarına hasredilmemiş olması gerekir. Zira, bazı alanlarda, kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu sağlığı ve kamu yararı gibi gerekçelerle yabancıların çalışması yasaklanmıştır.Son yıllarda yabancıların çalışma esaslarını etkileyen önemli yasal düzenlemeler yapıldı. Başta 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu olmak üzere mevzuattaki diğer değişiklikler yabancıların çalışma hakkıyla bağlantılı olarak ele alındı.

According to the Law on Work Permits for foreigners No: 4817 entered into force in 2003, apart from some exceptional situations, the foreigners who will work in Turkey must first obtain work permit from the Ministry of Labor and Social Security. However, for being able to work with work permit in Turkey for foreigners, the work with which foreigners will deal must not be consecrated to Turkish citizens. Because, in some fields, the working for foreigners has been forbidden because of the reasons such as public interest, public health, public security and public order.In recent years, it has been made important legal arrengements affecting the principles of working for foreigners. At first, the Law on Foreigners and International Protection No: 6458 including, the other amendments in legislation were handled in connection with the right to work for foreigners.
Son Zamanlarda Geldi:
54440 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0086536 Tt 1766 2016 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order