Borçlar hukukunda kesin hükümsüzlük yaptırımının amaca uygun sınırlama (teleolojik redüksiyon) yöntemi ile daraltılması için kapak resmi
Başlık:
Borçlar hukukunda kesin hükümsüzlük yaptırımının amaca uygun sınırlama (teleolojik redüksiyon) yöntemi ile daraltılması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2016.
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 402 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2016.
Özet:
Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışmamızda borçlar hukuku çerçevesinde kesin hükümsüzlük yaptırımının hukuki sonuçlarının, amaca uygun sınırlama (teleolojik redüksiyon) yöntemi ile daraltılması konusu incelenmiş ve ilk bölümde bu yöntemin doktrinde yer alan esnek hükümsüzlük ve kendine özgü geçersizlik görüşleri ile bağlantısı araştırılmıştır. İkinci bölümde hükmün amaca uygun sınırlanmasının hukuki dayanağı incelenmiş ve bu yöntemin doğrudan Türk Medeni Kanunu’nun 1. maddesine dayandırılarak hakimin hukuk yaratma yetkisine dahil olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü bölümde öncelikle genel hatları ile sözleşmenin geçerlilik unsurlarına değinilmiş ve ardından geçersizlik hallerine uygulanacak kesin hükümsüzlük yaptırımının amaca uygun sınırlamaya (teleolojik redüksiyon) tabi tutulup tutulamayacağı incelenmiş ve sonuç olarak yeni bir hükümsüzlük türü yaratılmaksızın da, hükmün anlam ve amacı doğrultusunda, hakimin hükümde yer alan örtülü boşluğu amaca uygun sınırlayarak, somut olaya kesin hükümsüzlüğün katı sonuçlarını uygulamayabileceği tespit edilmiştir.

The present work is a doctoral dissertation that has been defended at Istanbul University Institute of Social Sciences, Division of Private Law. The dissertation consists of an analysis of the narrowing of the legal consequences of the sanction of absolute nullity via the method of teleological reduction in the framework of the law of obligations. The first part analyzes the nexus between the teleological reduction method and the opinions on flexible nullity and sui generis nullity that are defended in the legal doctrine. The second part includes an analysis of the legal ground of the teleological reduction of clauses, and it asserts that the aforementioned method is part of the judge’s comptency to legislate from the bench, in conformity with the article 1 of the Turkish Civil Code. The third part consists of a comprehensive study of the elements of validity of contracts, and tackles the analysis of the possibilities of application of teleological reduction to the sanction of absolute nullity in the cases of invalidity. The dissertation reaches the conclusion that the judge has the possibility to recur to the teleological reduction of the clause, taking into account the clause’s meaning and aim: This method allows the judge to avoid the application of the rigid consequences of absolute nullity without creating a new type of ineffectiveness.
Son Zamanlarda Geldi:
54683 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0086539 Tt 1769 2016 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order