Kolektif hukuki himaye çerçevesinde topluluk davaları için kapak resmi
Başlık:
Kolektif hukuki himaye çerçevesinde topluluk davaları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2016.
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 331 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2016.
Özet:
Çalışmanın konusunu 12.01.2011 tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu md. 113 düzenlemesi uyarınca topluluk davalarının hukukumuzda uygulanması oluşturmaktadır. Bu kapsamda topluluk davalarının esas dava şartı olan kolektif hukuki yarar kavramı ayrıntılı olarak incelenerek nitelikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda Kıta Avrupası Hukuk sisteminde yer alan ülkeler bakımından konunun karşılaştırılmalı olarak incelenmesine gayret edilerek tespit edilen sonuçlar doğrultusunda Türk Hukukunda mevcut sistemin etkin bir şekilde uygulanıp geliştirilmesi için de lege feranda olarak önerilerde bulunulmaya gayret edilmiştir.

Subject of this thesis is the application of class actions under Turkish Law in accordance with Article 113 of the Civil Procedure Code numbered 6100 and dated 12 January 2011. In this regard, legal usage of collective interest of litigation which is a condition of primary law suit is examined in a detailed way and its qualifications are demonstrated. Also the applicability and development of class actions in Turkish Law are examined and studied by the comparison with European approaches and de lege feranda proposals are made.
Son Zamanlarda Geldi:
54750 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0086544 Tt 1774 2016 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order