Özel hastane işleticisinin hastaneye kabul sözleşmesi çerçevesinde yürütülen tıbbi müdahaleden kaynaklanan sorumluluğu için kapak resmi
Başlık:
Özel hastane işleticisinin hastaneye kabul sözleşmesi çerçevesinde yürütülen tıbbi müdahaleden kaynaklanan sorumluluğu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2016.
Fiziksel Tanımlama:
xxiv, 154 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2016.
Özet:
Hastaneye kabul sözleşmesi, özel hastane işleticisi ile hasta veya temsilcisiyle yapılan ve özel hastane işleticisinin tıbbi müdahalede bulunma ve/veya diğer mutad edimleri (barınma, yedirip içirme vb.) yerine getirmeyi hastanın da bunun karşılığında ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Hastaneye kabul sözleşmesi, ‘Hastaneye Tam Kabul Sözleşmesi’ ve ‘Hastaneye Bölünmüş Kabul Sözleşmesi’ olmak üzere ikiye ayrılmakta ve hastaneye tam kabul sözleşmesinin de ‘Hekimlik Sözleşmesi Olmaksızın Yapılan Hastaneye Tam Kabul Sözleşmesi’ ve ‘Hekimlik Sözleşmesi İlaveli Hastaneye Tam Kabul Sözleşmesi’ olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Bu yüksek lisans tezinde, özel hastane işleticisinin hastaneye kabul sözleşmesi kapsamında hangi şartlar altında ve hangi hükümler dâhilinde sorumlu olabileceği, sorumluluğun hüküm ve sonuçları ve bu hususta karşılaşılabilecek problemlerin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen bu amaçlar doğrultusunda konu, hem teorik hem de Yargıtay içtihatlarına yer verilmek suretiyle incelenmiştir.

The contract of admission in a hospital is a contract between the private hospital keeper and the patient or his/her representative that the private hospital keeper performs a medical intervention and other habitual executions (accommadation, wine and dine etc.), in return the patient undertakes the payoff. The contract of admission in a hospital splits into two as “The Contract Of Full Admission In A Hospital” and “ The contract of seperate admission in a hospital” and the contract of full admission in a hospital also splits into two as “The Contract Of Full Admission Without Medical Science” and “ The Contract Of Full Admission In A Hospital With Medical Science” in itself. In this master’s thesis, It is aimed to examine thoroughly that under which conditions and terms the private hospital keeper can be responsible, the terms and results of the liabilities and the problems which can occur in this respect. The subject which is stated in accordance with these purposes has been examined both theoretically and by means of including in Supreme Court Practice.
Son Zamanlarda Geldi:
54877 (2.kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0086545 Tt 1775 2016 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order