Kiraya verenin kiralanandaki ayıplardan sorumluluğu için kapak resmi
Başlık:
Kiraya verenin kiralanandaki ayıplardan sorumluluğu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2016.
Fiziksel Tanımlama:
viii, 127 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2016.
Özet:
Çalışmamızın amacı; kira sözleşmesinde kiraya verenin ayıptan doğan sorumluluğukurumunu, bu sorumluluğun koşulları ve kapsamıyla birlikte değerlendirmektir. Tezimizde, kira sözleşmesi açısından gerek mülga Borçlar Kanunu hükümleri, gerek Türk Borçlar Kanunu hükümleri mukayeseli olarak ele alınmakla birlikte, Türk Borçlar Kanunu ile kira sözleşmesine ilişkin olarak getirilen yenilik ve değişiklikler aktarılmayaçalışılmıştır.Çalışmamız, temel olarak üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, kiraya verenin ayıptan doğan sorumluluğunun tanımı ve hukuki niteliği açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, kiraya verenin ayıptan doğan sorumluluğuna başvurulabilmesi için gerekli olan şartlar incelenmiştir.Üçüncü bölümde ise, kiraya verenin ayıptan doğan sorumluluğu hükümleri çerçevesinde gerçekleşen sorumluluğunun kapsamı Yargıtay kararları ile somutlaştırılarak ele alınmayaçalışılmıştır.

The mean idea of our study is observing owner’s warranty against defects in the rental agreement, the requirements of this responsibility and its extent. In our thesis, we handled the obsolete Code of Obligations clauses and The New Turkish code of Obligations clauses by comparing both in terms of rental agreement. We also mentioned renews and changes concerning about the rentalagreement andTurkish code ofObligations.Our study consists of three main chapters. In the first chapter, owner’s warranty against defects in the rental agreementandits legal facts were defined. In thesecond chapter therequirements for applying owner’s warranty against defects in the rental agreement was examined. In the third chapter, we tried to handle the realization of the owner’s warrantyagainst defects in the rental agreement’s responsibility clauses with contain of the high court decisions.
Son Zamanlarda Geldi:
54882 (2.kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0086546 Tt 1776 2016 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order