Gemi finansmanı sözleşmeleri için kapak resmi
Başlık:
Gemi finansmanı sözleşmeleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2016.
Fiziksel Tanımlama:
xv, 265 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2016.
Özet:
Bu çalışmada Türk Hukukunda ve karşılaştırmalı hukukta gemi finansmanı sözleşmeleri incelenmiştir. Gemi finansmanı, donatanın öz sermayesi ve borçlanma yoluyla gemi satın alması veya inşa ettirmesini ifade eden geniş bir kavramdır. Bu yöntemlerden en sık kullanılanı donatanın kredi sözleşmesi yoluyla finansman sağlamasıdır. Donatanın kredi sözleşmesi kurarak gemi satışı veya gemi inşası sözleşmelerinden doğan ifa borcunu yerine getirmesi durumunda anılan finansman sözleşmesinin dört temel unsuru bulunmaktadır: Kredinin ticari kredi niteliği, finansman sözleşmesindeki deniz ticareti hukukuna özgü hükümler, sigorta ilişkileri, teminatın gemi ipoteği ile sağlanması.

In this study, ship finance agreements is analysed under Turkish Law and International Comperative Law. “Ship Finance” is a broad concept includes buying aship or getting a ship built by ship owner’s “equity” or by “debt”.The most frequently used method is obtaining finance by a credit agreement. In case of ship owner obtain finance by a credit agreement there are four basic elements of mentioned agreement: The commercial character of the agreement, contract terms special to shipping law, insurance relationships, ship mortgage as a warrant of the agreement.
Son Zamanlarda Geldi:
54894 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0086549 Tt 1779 2016 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order