Çalışanların yarattığı eserler üzerinde fikri hakların kullanılması için kapak resmi
Başlık:
Çalışanların yarattığı eserler üzerinde fikri hakların kullanılması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2016.
Fiziksel Tanımlama:
ix, 110 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2016.
Özet:
“Çalışanların Yarattığı Eserler Üzerinde Fikri Hakların Kullanılması” isimli çalışmamız ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 18/2. maddesi incelenmektedir. Bilindiği üzere FSEK md.18/2 işçi, memur ve hizmetlilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki fikri hakların kural olarak bu kişileri çalıştıranlarca kullanılacağını düzenlemektedir.Bu çalışma ile amaçlanan da FSEK md.18/2 ile getirilen düzenlemenin hukuki niteliği, kapsamı ve sonuçlarını ortaya koymaktır. Bu yapılırken, zikredilen hukuki rejimin uygulanma koşulları incelenerek maddenin Türk Hukukundaki benzer düzenlemeler ile olan ilişkisi de açıklanmaktadır. Aynı şekilde, meselenin daha iyi anlaşılmasını sağlamak üzere, çalışmamız kapsamında yabancı hukuk sistemlerine ilişkin de bilgi verilmektedir.

This thesis deals with the issue of “The Right to Exercise Copyright in Employement Relations” in the light of art. 18 par. 2 of the Turkish Law No. 5846 on Intellectual and Artistic Works, stating that the copyright on a work created within the scope of an employement relation shall in principle be exercised by the employer or the appointer.The purpose of this thesis is to elaborate on the nature, scope and outcome of such a right that is vested in an employer or an appointer, along with the prerequisites of such a relation arising from art. 18 par. 2. For the sake of a better understanding of the matter at hand, a comparison is introduced between art. 18 par. 2 and the rules that vest copyright to the person other than the author himself under both the Turkish law and foreign legal systems.
Son Zamanlarda Geldi:
54948 (2.kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0086550 Tt 1780 2016 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order