Skip to:Bottom
|
Content
Türkiye'nin taraf olduğu ICSID ve iki taraflı yatırımların korunması ve teşviki anlaşmaları çerçevesinde yatırım uyuşmazlığı için kapak resmi
Başlık:
Türkiye'nin taraf olduğu ICSID ve iki taraflı yatırımların korunması ve teşviki anlaşmaları çerçevesinde yatırım uyuşmazlığı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
HFK00865558
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2010.
Fiziksel Tanımlama:
xiii. 149 y. ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2010.
Özet:
Bu tezin amacı, yatırım uyuşmazlıklarının çözümünde etkin ve emsallerinden farklı bir uyuşmazlık çözüm sistemi ortaya koyan ICSID Anlaşması ve Türkiye’nin akdettiği ikili yatırım anlaşmaları çerçevesinde “yatırım uyuşmazlığı” meselesini incelemektir. ICSID Anlaşması, tıpkı ikili yatırım anlaşmaları gibi, yabancı yatırımlar alanında maddi ilkeleri belirleyecek çok taraflı bir uluslararası anlaşma için devletlerin uzlaşmaya varamaması sebebiyle ulaşılan bir çözümdür. Bununla, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası yıllarda, yabancı sermaye akışına ilişkin karşıt tutumlar içerisinde olan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hassasiyetlerini pragmatik bir yaklaşımla dengeleme amacı güdülmüştür. Bu, yabancı yatırımcının hak ve menfaatleriyle, devletlerin egemenliği arasında uluslararası anlaşmalarla kurulan bir dengedir. “Yatırım uyuşmazlığı” meselesini ele alırken ICSID ve ikili yatırım anlaşmalarından hareket etmeyi bu yüzden gerekli gördük. ICSID Anlaşmasında, yatırım ve yatırım uyuşmazlığı tanımlanmamakla, bunu ülkelerin kendi aralarında akdedeceği ikili yatırım anlaşmalarına bırakmak amaçlanmıştır. Böylelikle, uluslararası toplumda, yabancı yatırımın tâbi olacağı maddi ilkeler, sadece tarafları arasında geçerli olan, ikili yatırım anlaşmalarıyla tespit edilecektir. Tezimizde, ICSID Anlaşması ve ikili anlaşmaları akdetmeyi zorunlu kılan yabancı yatırıma ilişkin yaklaşım uyuşmazlığını, tarihçe bölümünde kısaca ele alarak, ICSID ve ikili anlaşmalarda “yatırım uyuşmazlığı”nın ne olduğuna odaklanılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için ICSID hakem mahkemelerine intikal eden uyuşmazlıkları, hem Merkezin yetkisi hem de yatırım uyuşmazlığının özü noktalarından ele aldık.

The aim of this thesis is to examine ICSID Treaty whose primary purpose is to establish an effective and unique conciliation and arbitration system that provides settlement to international investment disputes. Besides, it examines investment disputes from the point of view of bilateral investment treaties to which Turkey is a party. ICSID Treaty, like other bilateral investment treaties, is a solution to the problem of disagreement between states about initiating a multilateral treaty which is expected to introduce some substantive principles for foreign investments. The main idea underlying ICSID Treaty is to provide maintenance of equilibrium between the developed and less-developed countries with firmly pragmatic approach. This equilibrium is to be maintained between the rights and interests of foreign investor and state sovereignty through international treaties. Because of this, the investment dispute issue is examined in the thesis from the point of view of ICSID and bilateral investment treaties. The ICSID Treaty does not give any definiton of the notions of investment and investment dispute. The reason for this is to leave the issue to be determined by the states through bilateral investment treaties. Thus, in international society the substantive principles on which foreign investment subject to is determined by bilateral investment treaties which are in force only between parties. Although the main scope of the thesis is the notion of investment disputes both in ICSID and other bilateral investment treaties, the notion of conflict between the views on foreign investment which makes bilateral treaties indispensable is also but only briefly examined in the part of the thesis regarding historical development. So, the disputes brought to the ICSID arbitrators are examined from the point of view of both authority of ICSID and the nature of investment dispute.
Son Zamanlarda Geldi:
55119 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK00865558 Tt 1788 2010 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page