İkinci mertebeden diferansiyel içermeli optimizasyon problemleri için kapak resmi
Başlık:
İkinci mertebeden diferansiyel içermeli optimizasyon problemleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniverstesi, 2016.
Fiziksel Tanımlama:
vii, 58 y. : tablo, grafik ; 29 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2016.
Özet:
Bu tez çalışmasında amaç ikinci dereceden konveks yapılı diskret ve diferansiyel içermeli optimizasyon problemlerini incelemektir. Tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde inceleyeceğimiz konularla ilgili kaynaklar verilmektedir. İkinci bölüm dört alt bölümden oluşmaktadır. Bu bölümde öncelikle tez için gerekli olan konveks kümeler, konveks fonksiyonlar, subdiferansiyel gibi kavramlar verilmektedir. Çokdeğerli fonksiyon ve yerel dual fonksiyon tanıtılmaktadır. Sonra bu kavramlar kullanılarak optimallik için gerekli ve yeterli koşullar ifade edilmektedir. Mahmudov [13]’un üzerinde çalıştıgı problem ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde, tez boyunca faydalanılan araçlardan ve uygulanan yöntemlerden söz edilmektedir. Dördüncü bölüm tezimizin asıl ksımını oluşturmaktadır. İkinci dereceden yarı-lineer diferansiyel içermeli optimizasyon problemi ele alınmaktadır. Optimallik için gerek ve yeter koşullar formüle edilmektedir. Denklik bagıntısı yardımıyla diskret-yaklaşım probleminin optimalligi için gerek ve yeter koşullar oluşturulmaktadır. Limite geçilerek diferansiyel içermelerle olusşturulmusş optimal problemin gerek ve yeter kosşulları elde edilmektedir. Beşinci bölümde çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılmaktadır.

The aim of this thesis study is to research optimization problems with second order convex discrete and differential inclusions. This thesis consist of five chapters. In first chapter, sources concerned with the issues that we are going to investigate are given. The second chapter consists of four sections. In this chapter first of all the concepts as convex set, convex function, dual function, subdifferential need for the thesis are given. Multivalued mapping and locally adjoint mapping are defined, then by using these concepts necessary and sufficient conditions for the optimality are expressed. The problem that Mahmudov work on in [13], is given. In the third chapter, tools and applied methods used throughout this thesis are mentioned. Fourth chapter forms the main part of the thesis. Optimization problem with second order semilinear differential inclusions is taken and necessary and sufficient conditions for the optimality are formulated. By using the equivalence relations are formulated neccesary and sufficient conditions for the discrete approximation problem. Then by passing to the limit, sufficient optimality conditions to the optimal problem described by second order semilinear differential inclusions are established.In the fifth chapter, we review the study, in general.
Son Zamanlarda Geldi:
2016-02 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 54818 54818 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...
Tez FFMK2016-02 2016-02 Matematik Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order