Türk ceza hukuku : genel hükümler için kapak resmi
Başlık:
Türk ceza hukuku : genel hükümler
ISBNp:
9789750239700
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
HFK0087590
Edisyon:
Güncellenmiş ve gözden geçirilmiş 7. bsm.
Yayın Bilgileri:
Ankara : Seçkin, 2016.
Fiziksel Tanımlama:
848 s. ; 24 cm.
Genel Not:
Dizin ve kaynakça var.
İçerik:
Ceza Hukukunun Temel Kavramları-Ceza Hukuku Terimi – Tanım – Kavram – Ceza Hukukunun Görevi ve İşlevi-Demokratik Hukuk Devletinde Ceza Hukukunun Temel İlkeleri-Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişim Süreci ve Ceza Sorumluluğunun Esasına Etkisi-Ceza Hukukunun Kaynakları-Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı-Suç Genel Teorisi Kavramı-Suçun Özel Görünüş Biçimleri Suçluların Çokluğu: Faillik ve İştirak-Suçların Birleşmesi (Suçların İçtimai) – Yasaların Tekliği-Yaptırım Teorisi-Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler-Koşullu Salıverilme – Adli Sicil ve Hükümlülük Kaydının Silinmesi.
Son Zamanlarda Geldi:
HFK0087211 (2. kopya).

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0087590 C 1809 2016 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order