Eser sözleşmesinde iş sahibinin birlikte hareket etme yükümlülüğü için kapak resmi
Başlık:
Eser sözleşmesinde iş sahibinin birlikte hareket etme yükümlülüğü
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2016.
Fiziksel Tanımlama:
xvii, 386 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2016.
Özet:
Bu doktora tezinde, eser sözleşmesinden doğan eserin meydana getirilmesi borcunun ifasında ‘’iş sahibinin birlikte hareket etme yükümlülüğü’’nün incelenmesi amaçlanmıştır. İş sahibinin birlikte hareket etme yükümlülüğünün ‘’hukuki niteliği ve sözleşmeden doğan eserin meydana getirilmesi borcunun ifasına etkisi’’ incelenmiştir. Ayrıca önemli birlikte hareket etme yükümlülükleri, kavramsal olarak tanımlanmış, edim içeriği ve hukuki niteliği ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Nihayet, iş sahibi tarafından ’’birlikte hareket etme yükümlülüğünün ihlali’’ değerlendirilmiştir. İş sahibinin birlikte hareket etme yükümlülüğünü hiç, gereği gibi veya zamanında ifa etmediği takdirde uygulama alanı bulan hükümler ve olası hukuki sonuçlar açıklanmaya çalışılmıştır.

The purpose of this dissertation is, to analyse the responsibility of acting together of the owner in the fulfillment of the construction contract. In this study, impact of the responsibility to act together of the business owner, on the legal characteristic and the impact of the execution of the agreement will be investigated. Additionally, serious cases of the responsibility for acting together, will be defined conceptually, the content of act and legal character will be expressed in this dissertation. Ultimately, the violation of the owner’s responsibility to act together will be evaluated. The clauses for the cases, of non fulfillment, non fairly fulfillment or non promptly fulfillment of the owner’s responsibility, will be clarified in terms of probable legal conclusions.
Son Zamanlarda Geldi:
55843 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0087899 Tt 1816 2016 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order