Skip to:Bottom
|
Content
Sabit protezlerde adeziv simantasyon için kapak resmi
Başlık:
Sabit protezlerde adeziv simantasyon
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
DHFK3245T
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2017.
Fiziksel Tanımlama:
vii, 46 y. : tablo, şekil ; 30 cm.
502:
Tez (bitirme) -- İstanbul Üniversitesi, 2017.
Özet:
Toplumdaki estetik beklentilerin artması ile tam seramik restorasyonlar diş hekimliği uygulamalarında önem kazanmıştır. Bu durum simantasyonda renk uyumu ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Estetik ihtiyaçlar, dental adezivlerin gelişimi ve minimal invaziv prensiplerin kabul edilmesi ile adeziv simantasyon da hızla gelişmeye başlamıştır. İlk defa 1955 yılında Buonocore’un kompozit reçinelerin mine yüzeyine bağlanmasını sağlayan asitle pürüzlendirme işlemini tanıtmasından bu güne kadar adeziv simantasyon gün geçtikçe önem kazanmış ve geliştirilmiştir. Dental adezivler ve adeziv simanlar üzerine yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Adeziv simanlar fazla sayıda avantajının yanı sıra bir takım dezavantajlara da sahiptir. Diş hekimleri kullanacağı materyallere hakim olmalıdır. Siman seçimini yaparken kullanacağı simanı olumlu ve olumsuz taraflarıyla değerlendirebilmelidir. Uygulanacak tedavide önemli olan mevcut vakada en doğru materyal ve yöntemi seçebilmektir. Bu derleme çalışmasında diş hekimliğinde adezyon ve adeziv simantasyon kavramları üzerinde durulmuştur. Adeziv simanlar geleneksel simanlarla karşılaştırılmış; adeziv simanların klinik kullanımları ve avantajları ile dezavantajları anlatılmıştır.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez DHFK3245T 3245T Diş Hekimliği Fakültesi Kütüphanesi Depo
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page