Medeni yargılama hukukunda hakimin Türk hukukunu resen uygulaması (Iura novit curia prensibi) için kapak resmi
Başlık:
Medeni yargılama hukukunda hakimin Türk hukukunu resen uygulaması (Iura novit curia prensibi)
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2017.
Fiziksel Tanımlama:
xx, 335 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2017.
Özet:
Çalışmanın konusunu Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 33. Maddesinde “Hâkim Türk hukukunu resen uygular.” şeklinde kendine yer bulan “iura novit curia” ilkesinin ve bu ilkenin sınırlarının incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde hâkimin hukuku uygulayacağı vakıa kavramı ve vakıaların yargılamaya getirilmesine ilişkin usul hukuku ilkeleri incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde bir yargılama hukuku ilkesi olarak hâkimin hukuku resen uygulaması ilkesi; hâkimin hukuku uygulaması faaliyeti, Türk hukukunun kapsamı ve sözleşmelerin uygulanması ve hâkimin hukuku uygulamaktaki yetkisi incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, ele alınan madde metnindeki “resen” kelimesinden yola çıkılarak, hâkimin hukuku resen uygulamasının maddi hukuk bakımından ve usul hukuku bakımından sınırları ele alınmıştır. Bu bölümde hâkimin hukuku davanın sebebi ile sınırlı olarak resen uygulanması ve talep sonucu ile sınırlı olarak resen uygulanması; son olarak ise hâkimin hukuku resen uygularken hukuki dinlenilme hakkı ile sınırlı olması incelenmiştir.

This study consists of examination of the "iura novit curia" principle, enshrined in Article 33 of Turkish Code of Civil Procedure, which reads “The judge applies Turkish law ex-officio." and the boundaries of this principle. In the first part, the concept of fact to which the judge is to apply the law and the principles of procedure law which rules the gathering of facts into the procedure are examined. In the second part, the ex-officio application of law by judge as a principle of procedure law, the activity of application of law by judge; the scope of Turkish law and the application of contracts; and the authority of judge in applying the law are examined. Inspired by the word "ex-officio" of the herein examined Article 33, the third part focuses on the boundaries of the principle of the ex-officio application of law by judge in terms of material law as well as in terms of procedural law. In this part the ex-officio application of law by judge restricted by the cause of the lawsuit and restricted by the claim of the lawsuit and finally, the restriction of judge by the principle “auditatur et altera pars” (rechtliches Gehör) are examined.
Son Zamanlarda Geldi:
56314 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0087916 Tt 1831 2017 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order