Roma hukuku ve Türk hukukunda hekimin hukuki sorumluluğu bakımından kusur için kapak resmi
Başlık:
Roma hukuku ve Türk hukukunda hekimin hukuki sorumluluğu bakımından kusur
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2017.
Fiziksel Tanımlama:
xvii, 275 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2017.
Özet:
“Roma Hukuku ve Türk Hukukunda Hekimin Hukuki Sorumluluğu Bakımından Kusur” adlı bu çalışma, doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Tezde öncelikle Roma Hukukunda ve Türk Hukukunda hukuki sorumluluk ve kusur kavramları, hekim kavramı ve genel olarak hekimin faaliyetleri ve yükümlülükleri belirlenmiştir. Daha sonra her iki hukuk sisteminde hekimin sorumluluğunun kaynağı olan hukuki işlem ya da fiiller belirlenerek sorumluluğun tespitinde kusurun rolü ve meslek kusuru kavramı kıyaslanarak incelenmiştir. Tezin “Roma Hukukunda ve Türk Hukukunda Hukuki Sorumluluk Bakımından Kusurun Rolü” başlıklı ilk bölümünde hukuki sorumluluk ve kusur kavramları kısaca ele alınmıştır. Tezin “Roma Hukuku ve Türk Hukuku Bakımından Hekim Kavramı, Hekimin Faaliyetleri ve Yükümlülükleri” başlıklı ikinci bölümünde her iki hukuk dönemi bakımından hekim kavramı, hekimin faaliyetleri ve yükümlülükleri ayrı ayrı ele alınmıştır. Tezin “Hekimin Hukuki Sorumluluğu Bakımından Kusurun Rolü” başlıklı üçüncü bölümünde ise bağımsız çalışan, özel hastaneye bağlı olarak çalışan ve kamu hastanesine bağlı olarak çalışan hekimin hukuki sorumluluğunun kaynağı ve sorumluluğun belirlenmesinde her iki hukuk dönemi bakımından kıyaslanarak kusurun rolü incelenmiştir. Bu kapsamda özellikle meslek kusuru kavramına değinilmiştir.

This dissertation called “Negligence in Legal Liability of Physician in Roman Law and Turkish Law” is written as a doctoral thesis. The thesis primarily designates the legal liabilities and negligence in Roman law and Turkish Law and the concept of physicians along with their activities and liabilities as a whole. Later on, it examines the role of liability and professional fault in the identification of liability comparatively by specifying legal transactions or actions that are the source of the liability of physicians in both judicial systems.In the first chapter of the thesis titled “Role of the Negligence in Legal Liability in Roman Law and Turkish Law”, the concepts of legal liability and negligence are briefly discussed. In the second chapter of the thesis titled “Concept of Physicians, Their Activities and Liabilities in Roman Law and Turkish Law”, the concept of physicians along with their activities and liabilities are discussed separately in both judicial systems. In the third chapter of the thesis titled “The Role of Negligence in Legal Liability of Physician”, the source of liability of self-employed physician or physician who worked under a private or public hospital and comparatively in both judicial systems the role of negligence in the identification of liability are examined. In this context the concept of professional fault is mentioned particularly.
Son Zamanlarda Geldi:
56516 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0087922 Tt 1837 2017 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order